หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ลงชื่อเข้าใช้งาน

ติดต่อเรา

กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

Web master
 02-241-0020 ถึง 29
 1460@rid.go.th , kromchol@rid.go.th
 http://www.rid.go.th